Dagopvang 0-4 jaar

De dagopvang vindt plaats in ‘verticale’ groepen, samengesteld uit kinderen van verschillende leeftijden. Uitgangspunt is dat baby’s en dreumesen leren van de omgang met oudere kinderen. Andersom leren oudere kinderen rekening houden met kleine kinderen.

Om de kinderen houvast en structuur te geven werken we per groep zo veel mogelijk met een vaste leiding en een vaste dagindeling. Bij de baby’s ligt de nadruk vooral op rust, reinheid en regelmaat, en wordt zoveel mogelijk het eigen ritme van het kind aangehouden. Bij de peuters gaat meer aandacht uit naar (samen) spelen, beweging en creativiteit. Het dagprogramma omvat diverse activiteiten zoals vrij spel, buiten spelen en gezamenlijke activiteiten, waaronder groepsspelletjes, zingen, voorlezen en knutselen.

VVE-programma Uk en Puk

Onderdeel van het dagprogramma is de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit zijn activiteiten die op een leuke, speelse en ongedwongen manier de ontwikkeling en zelfontplooiing van nul- tot vierjarigen stimuleren. Het VVE-programma Uk en Puk is speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang, en bevat naast activiteiten ook mooie prentenboeken en de pop Puk, die een centrale rol speelt.

Contact met ouders

Regelmatig contact tussen de pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf en de ouders is van essentieel belang voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Contact vindt onder andere plaats tijdens het halen en brengen, via oudergesprekken, via nieuwsbrieven en via Konnect. Elke locatie heeft daarnaast een eigen oudercommissie.

gratis ontbijt

Gratis ontbijt

Als proefproject zal er vanaf 2015 op de voorschoolse opvang (VSO) en bij de verlengde opvang tussen 07.00 - 07.30 uur kosteloos een ontbijt* worden aangeboden aan de kinderen.

Wilt u uw kind ook gebruik laten maken van het ontbijt en maakt uw kind nog geen gebruik van VSO of verlengde ochtendopvang? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

* Volgens de richtlijnen van het voedingscentrum.

Opvang op maat

Kinderen kunnen gebruik maken van dagopvang tot zij naar de basisschool gaan. Omdat thuissituaties van elkaar verschillen, biedt Shezaf verschillende plaatsingsmogelijkheden. U kunt kiezen voor opvang voor hele of halve dagen, maar ook voor een paar uur (agendaplaats of incidentele opvang). Ook combinaties zijn mogelijk. Daarnaast kunt u aangeven of opvang in de schoolvakanties gewenst is. Opvang in alleen even of oneven weken (dus om de week) behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Nog vragen?

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee over de opvangvorm die het beste past bij uw situatie.

Dag(deel)

Een dag is opvang van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Een dagdeel is opvang in de ochtend of in de middag. Een ochtend is van 7.30 uur tot 12.45 uur. De middag is van 12.45 uur tot 18.00 uur.

Verlengde opvang

Een hele dag opvang is van 7.30 uur tot 18.00 uur. Een dagdeel is van 7.30-12.45 uur of van 12.45-18.00 uur.

Het is mogelijk om de opvang te verlengen tussen 7.00 uur en 7.30 uur en/of tussen 18.00 uur en 18.30 uur.

Een dagdeel in de ochtend is daarnaast mogelijk te verlengen van 12.45 uur tot maximaal 14.45 uur (verlenging per half uur tot maximaal 2 uur).

Een dagdeel in de middag is daarnaast mogelijk te verlengen vanaf maximaal 10.45 uur tot 12.45 uur (verlenging per half uur tot maximaal 2 uur).

 

Flexibele opvang

Bij flexibele opvang kunt u opvang afnemen per uur, op verschillende dagen en/of tijden. U geeft voor de 15de van de voorafgaande maand de uren door waarop u de opvang nodig heeft. U kunt een keuze maken uit verschillende pakketten; minimaal 10 uur per maand, minimaal 26 uur per maand of minimaal 40 uur per maand.

  •  52 weken
  •  Maandag t/m vrijdag
  •  Variabele opvangtijden (op reservering)
  •  Incl. zomervakantie mogelijk

Incidentele opvang

Voor de keren dat u ‘onverwachts’ (extra) opvang nodig heeft, bieden wij incidentele opvang. U kunt  de opvang aanvragen en mits de groepsgrootte het toe laat is  uw kind van harte welkom. Met deze opvangvorm kunt u losse uren afnemen. Dit kan in combinatie met een pakket. Maar is ook geschikt voor ouders die geen andere diensten van Shezaf afnemen.

  •  Afname losse uren (incidenteel)
  •  Maandag t/m vrijdag
  •  Tussen 7.00 – 18.30 uur