Visie en beleid

Samen groeien! Dat is de basis van de pedagogische visie van Shezaf.

Vanuit deze basis zijn onze pedagogische uitgangspunten als volgt samengevat:

Kleinschalige, flexibele, christelijke en professionele kinderopvang, in een veilige en uitdagende omgeving. Samen werken aan ontwikkeling.

Een uitwerking van onze uitgangspunten kunt u terug vinden in het pedagogisch beleid.  Alle beleidsstukken kunt u rechts van deze pagina downloaden.